Start

Välkommen till Ergomera


Individuell ergonomi:

Kursens innehåll och upplägg skräddarsys efter behov och önskemål. Kurstillfället sker i regel i hemmet hos personen med assistans tillsammans med assistenterna.
Arbetsställningar och andra arbetsmoment ses över och vi går igenom ergonomiska grunder och hur assistenten arbetar på bästa sätt.
En skriftlig sammanfattning lämnas vid avslutat uppdrag och om det önskas kan vi även erbjuda en arbetsbeskrivning i bild.
Genomgången kan ses som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet där eventuella åtgärdsförslag lämnas.


Heldagskurs i förflyttning:

En heldagskurs för personliga assistenter i grundläggande förflyttningskunskap. Vi varvar teori med praktiska genomgångar av olika förflyttningssituationer.
I de praktiska momenten övar assistenterna på varandra med och utan hjälpmedel.
Kursen genomförs i Modern Arbetstekniks kurslokal i Mölndal och bokas som ett uppdrag med rekommendation om max 12 kursdeltagare.


Kontakt:

Birgitta Cederberg Leg. Fysioterapeut

Telefon: 0708-65 58 96

E-post: birgitta.cederberg@ergomera.se

Kurslokal:

Modern Arbetsteknik
Bergfotsgatan 1, 431 35 Mölndal